divendres, 2 d’octubre del 2020

Gaudim del jardí!

A l'Era tenim la gran sort de comptar amb un gran jardí que ens permet, malgrat les distàncies marcades, gaudir, observar i experimentar el medi natural.
Això permet a l'infant jugar i aprendre en un ambient que estimula la seva curiositat i el convida a explorar i descobrir el seu entorn. Al mateix temps, s'estableix un vincle de respecte i cura vers la natura.

 


 

A més a més, el joc lliure a l'exterior ofereix tot tipus de possibilitats. La natura, que és plena de desnivells, de construccions de fusta i pedra, de diferents textures, etc... esdevé tot un repte motriu per als infants, afavorint el control natural de l'equilibri, la lateralitat i el to muscular, contribuint al ple desenvolupament de la seva psicomotricitat.