PREINSCRIPCIÓ 2019-2020
-- Dates per formalitzar la preinscripció: Del 13 al 24 de Maig de 2019
-- Lloc on cal presentar la documentació:
  • Oficines de l'Ajuntament d'Agramunt (de 9 a 2)
  • Llar d'Infants Municipal l'Era d'Agramunt (de 9 a 1)
  • Telemàticament (Administració Oberta)    

-- Documents que cal portar: 

                Codi centre: 25006859
                Nom: Llar d'Infants Municipal l'Era d'Agramunt


  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada